Avís legal i política de privadesa

 1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular de domini web és PRODUCTES KLAM S.A. (d’ara endavant Almendrina), amb domicili a aquests efectes a PRODUCTES KLAM, Joan Alcover, 4, Pol. industrial Agro-Reus, 43206 REUS nombre de C.I.F.: A43220698. Correu electrònic de contacte: pklam@almendrina.com del lloc web.

 

 1. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal d’Almendrina atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, siguin d’obligat compliment.

 

 1. ÚS DEL PORTAL

almendrina.com proporciona l’accés a una multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant “els continguts”) a Internet pertanyents a Almendrina o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, tot comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguin adequats per a ser publicats. En qualsevol cas, Almendrina no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

Almendrina compleix les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de sol·licitud de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a pklam@almendrina.com, farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, Almendrina informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Almendrina, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la vostra pàgina web, així com dels elements continguts aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris perquè funcioni, hi hagi accés i es pugui utilitzar, etc.), titularitat d’Almendrina o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent-hi la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Almendrina. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Almendrina. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’Almendrina.

 

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Almendrina no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

 1. MODIFICACIONS

Almendrina es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

 1. ENLLAÇOS

En el cas que a almendrina.com es disposessin enllaços o hiperenllaços cap a altres llocs d’Internet, Almendrina no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Almendrina no assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hiperenllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap classe d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

 1. DRET D’EXCLUSIÓ

Almendrina es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

 1. GENERALITATS

Almendrina perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Almendrina podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres a degudament publicades.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Almendrina i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Reus.